Νέα θερμική έξαρση από την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 στη χώρα