Μονομερής επιβάρυνση των ξενοδόχων με το «τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση»