19 υποψηφιότητες ανακηρύχθηκαν για το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΞ