Λειτουργεί ο «Ξενοφών» ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων