Οι 4οι αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού έγιναν στη Θεσσαλονίκη