Διήμερη εκπαίδευση για 15 δημοσιογράφους από το Διεθνές Κέντρο Ασφάλειας