Ίδρυση Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο ΑΠΘ