Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Από το

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας

Αθανασίου  Β. Μπότση

prokiriksi-ipotrofion-gia-metaptichiakes-spoudes-sti-dimosiografia

Στη προκήρυξη τριών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία «προχώρησε» το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου  Β. Μπότση. Φωτογραφία από Franz Bachinger από το Pixabay

Στη προκήρυξη συνολικά τριών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία «προχώρησε» το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου  Β. Μπότση και οι οποίες είναι οι εξής:

1.

Μία υποτροφία για σπουδές στο διετές, δίγλωσσο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (https://eci-org.euπου υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI) και το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση.

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα διάρκειας από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Δεκέμβριο του 2025, απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών ΜΜΕ/ Επικοινωνίας / Κοινωνικών Επιστημών.

Ο επιλεγείς πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψει στην Αυστρία κατ’ ελάχιστον για 2 περιόδους, κατά τους μήνες Ιούνιο 2024 και Ιούνιο 2025.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.150 ευρώ. Το Ίδρυμα με την υποτροφία καλύπτει μέρος του συνολικού κόστους των διδάκτρων, ήτοι 3.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 6.150 ευρώ βαρύνει τον υπότροφο και καταβάλλεται τμηματικώς.

Επίσης, η υποτροφία περιλαμβάνει το κόστος διαμονής των περιόδων στην Βιέννη.

2.

Δύο υποτροφίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο:  «Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας», διετούς διάρκειας.

Το ποσό της υποτροφίας είναι 2.000 ευρώ (δύο χιλιάδες) και καλύπτει ολόκληρο το τέλος φοίτησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι  των ανωτάτων σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν γίνει δεκτοί από το ανωτέρω τμήμα του ΑΠΘ.

prokiriksi-ipotrofion-gia-metaptichiakes-spoudes-sti-dimosiografia 2

Οι ενδιαφερόμενοι για τις τρεις υποτροφίες περί μεταπτυχιακών σπουδών στη δημοσιογραφία καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο μέχρι και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στη γραμματεία του Ιδρύματος στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 27, (4ος όροφος), Αθήνα, τηλέφωνα με αριθμούς κλήσης: 210-72.45.550 και 210-72.45.558, καθημερινώς  από τις 10.00 π.μ. έως και τις 3.00 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής.Φωτογραφία από Markus Winkler από το Pixabay

Η υποβολή

του φακέλου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο μέχρι και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στη γραμματεία του Ιδρύματος στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 27(4ος όροφος), Αθήνα, τηλέφωνα με αριθμούς κλήσης: 210-72.45.550 και 210-72.45.558, καθημερινώς  από τις 10.00 π.μ. έως και τις 3.00 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Ειδικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους για τις υποτροφίες της πρώτης παραγράφου είναι δυνατόν να υποβληθεί ο φάκελος και σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα έγγραφα) μέχρι την παραπάνω προθεσμία, στα email info@idrbotsi.gr και admissions@eci-org.eu.

Τα δικαιολογητικά

του φακέλου

Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

 1) Βιογραφικό.

 2) Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας από την οποία να φαίνεται η Ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος.

4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (κομίζεται από τους επιτυχόντες και κατόπιν προθεσμίας).

Οι υποτροφίες στο ECI χορηγούνται με την προϋπόθεση αποδοχής του υποψηφίου και από το Ινστιτούτο.

Για την υποτροφία στο ΑΠΘ απαιτείται βεβαίωση της σχολής ότι έγινε δεκτός ή δεκτή για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει μετά από ελεύθερη κρίση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος.

©Typologos.com 2023