Η απόρριψη μας δείχνει περισσότερα για το χαρακτήρα του άλλου, παρά για εμάς…