Κανένας δε μπορεί να πάρει κανέναν άνθρωπο μακριά μας ..