Για τις 8 – 10 Ιουνίου 2023 μετατίθεται η 1η Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green» στη Θεσσαλονίκη