Για τις 8 – 10 Ιουνίου 2023 μετατίθεται η 1η Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green» στη Θεσσαλονίκη

Λόγω των εκλογών

στη Βουλγαρία

που είναι η τιμώμενη

χώρα της έκθεσης

jpeg-optimizer_logo Forward Green-plagiasto

Για τις 8 έως και τις 10 Ιουνίου 2023 μετατίθεται η διεξαγωγή της 1ης Διεθνούς  Έκθεσης  Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green» και η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, επειδή η όλη διοργάνωση συνέπιπτε χρονικά με τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στη γειτονική χώρα

Για τις 8 έως και τις 10 Ιουνίου 2023 μετατίθεται η διεξαγωγή της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green» και η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, επειδή η όλη διοργάνωση συνέπιπτε χρονικά με τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στη γειτονική χώρα. Στην ανακοίνωση αυτή προέβησαν οι υπεύθυνοι της ΔΕΘ-Helexpo ως διοργανώτριας της έκθεσης.

Ο λόγος της αναβολής

Ο λόγος της αναβολής του συγκεκριμένου διεθνούς εκθεσιακού δρώμενου είναι η χρονική σύμπτωση της διοργάνωσης με τις εκλογές στη Βουλγαρία -που θα είναι η τιμώμενη χώρα στη «Forward Green»-  και οι οποίες έχουν προκηρυχθεί για την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στη γειτονική χώρα.

Η συνεννόηση με τη

Βουλγαρική πλευρά

Η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo «προχώρησε» στην απόφαση αυτή, αφού «ήρθε» πρώτα σε συνεννόηση με τη βουλγαρική πλευρά,ώστε να διευκολυνθεί η αντιπροσωπεία των φορέων και των επιχειρήσεων εκ της γειτονικής χώρας και να καταστεί απρόσκοπτη η παρουσία των κυβερνητικών αρχών, οι οποίες έχουν προσκληθεί στα εγκαίνια της έκθεσης.

jpeg-optimizer_LogoBulgaria

Η Βουλγαρία θα είναι η τιμώμενη χώρα στην 1η Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green» στη Θεσσαλονίκη

Σχετικά με τη

«Forward Green»

Η «Forward Green» αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΔΕΘ-Helexpo, που στοχεύει στην καλλιέργεια μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης στην Ελλάδα.

Μιας επιχειρηματικής αντίληψης, που θα βασίζεται στη κυκλική οικονομία, στη πράσινη ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων.

Ως ένα νέο διεθνές εκθεσιακό δρώμενο απευθύνεται η «Forward Green» σε επιχειρήσεις, σε  φορείς ή σε οργανισμούς που «υιοθετούν» τις σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης των πρώτων υλών, των δομικών υλικών, των τεχνολογιών,  της ενέργειας,  της ανακύκλωσης και της συσκευασίας.

©Typologos.com 2023