Business –  Δημιουργία Επαγγελματικού Λογότυπου

Μια ποιοτική υπηρεσία δημιουργίας  

Επαγγελματικού

Λογότυπου- Σήματος  

 από την εταιρεία  

«NMOS-N.Mόσχοβος»

jpeg-optimizer-Programma- Business-Karaskevi-epaggelmatikou-logotipou-new

«Business», ονομάζεται η ποιοτική υπηρεσία δημιουργίας  επαγγελματικού λογότυπου- σήματος, που λειτουργεί η εταιρεία «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» προς τις πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες,  τα φυσικά πρόσωπα, τους οργανισμούς και τις εταιρείες κάθε μορφής

«Business», ονομάζεται η ποιοτική υπηρεσία δημιουργίας  επαγγελματικού λογότυπου- σήματος, που λειτουργεί η εταιρεία «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» προς τις πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες,  τα φυσικά πρόσωπα, τους οργανισμούς και τις εταιρείες κάθε μορφής.

Γιατί χρειάζεστε

ένα επαγγελματικό λογότυπο  

Μ’ ένα επαγγελματικό λογότυπο προωθείτε ταχύτατα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, αφού ο κάθε άνθρωπος «αποτυπώνει» 60.000 φορές πιο ταχύτατα μια εικόνα ή ένα σχέδιο σε σχέση με τις λέξεις. Αποτελεί, δε, το πρώτιστο «όπλο» μιας οποιαδήποτε καμπάνιας του μάρκετινγκ, που στοχεύει στη προώθηση των επαγγελματικών ή  των προσωπικών ενεργειών σας.

Τι επιτυγχάνετε

μέσω της υπηρεσίας  

δημιουργίας

επαγγελματικού λογότυπου

Μέσω της υπηρεσίας δημιουργίας επαγγελματικού λογότυπου «Business» επιτυγχάνετε τα εξής:

1.Άμεση αποδοχή

της επωνυμίας σας 

Σχεδιάζουμε ένα επαγγελματικό λογότυπο, που προωθεί ταχύτατα  την επιχειρηματική-εταιρική- επαγγελματική-προσωπική επωνυμία σας, την οποία αποδέχεται άμεσα το κοινό. Σχεδιάζουμε ένα εξαίρετο ιδιαίτερο λογότυπο, που αποτυπώνεται στη μνήμη των ανθρώπων και το  οποίο ταυτίζουν με εσάς.  Η ιδιαιτερότητα του εικονιδίου ή του σχεδίου σας κάνει διαφορετικούς και πρωτότυπους από τους ανταγωνιστές σας.

2.Ανάδειξη

του επαγγελματισμού σας 

Ο ποιοτικός σχεδιασμός του λογότυπου αναδεικνύει τον επαγγελματισμό σας.  Κοιτάξτε γύρω σας: Όλες οι αναγνωρίσιμες ή και οι επιτυχημένες επιχειρήσεις παντός μορφής διαθέτουν λογότυπα. Η μη εμφάνιση ενός λογότυπου μπορεί να θεωρηθεί από το κοινό πως «τώρα βγήκατε στην αγορά».

3.Παρουσίαση 

της προσωπικότητας 

και του προφίλ σας  

Σχεδιάζουμε ιδιαίτερα ποιοτικά σχέδια ή χρησιμοποιούμε εκείνους τους χρωματισμούς, για να δημιουργήσουμε το επαγγελματικό λογότυπό σας, ώστε να παρουσιάσετε ένα καινοτομικό  και πρωτότυπο  προφίλ, που θα εδραιώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό σας. Το όλο σχέδιο «αποτυπώνεται» στη μνήμη των ανθρώπων και συμβάλλει στη διατήρηση της πελατείας σας.

4.Προώθηση της επωνυμίας 

των προϊόντων

και των υπηρεσιών σας  

Το όλο σχέδιο του επαγγελματικού λογότυπου προωθεί την επωνυμία των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Συνάμα, μπορείτε να το «τοποθετήσετε» σε διάφορα  είδη διαφημιστικών δώρων, ώστε  να προσελκύσετε περισσότερο κοινό από τις ομάδες- στόχους ή να διατηρήσετε την υφιστάμενη πελατεία σας.

5.Ξεχωριστή εμφάνιση 

 της προσωπικότητας

και του προφίλ σας 

Το ποιοτικό επαγγελματικό λογότυπο, που σχεδιάζουμε, σας κάνει να «ξεχωρίζετε» και να «πέσουν τα μάτια όλων επάνω σας». Δείχνει ξεκάθαρα πως διαφέρετε από τους ανταγωνιστές.  Συγχρόνως, σας κάνει διαφορετικούς και βοηθά στην άμεση απήχηση της επωνυμίας σας, στην εταιρική ιστοσελίδα ή στα χρονολόγια, που διατηρείτε στα ηλεκτρονικά και στα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6.Ενημέρωση

της πελατείας σας 

Η μοναδική δημιουργία του ξεχωριστού επαγγελματικού λογότυπου της υπηρεσίας «Business» επικεντρώνεται στην άμεση αναγνώριση του τομέα της αγοράς,όπου δραστηριοποιείστε και  υποδεικνύει ξεκάθαρα την «ταυτότητα» της επιχείρησης, της εταιρείας, του φορέα ή της προσωπικότητάς σας. Σχεδιάζουμε με χρώματα, τα οποία καταδεικνύουν την όλη αίσθηση της επιχείρησης και τη ψυχολογία, που «διατρέχει» την επωνυμία σας.

7.Ενεργοποίηση

του μάρκετινγκ σας

Τα μοναδικά σχέδια της υπηρεσίας σχεδιασμού επαγγελματικού λογότυπου «Business» βοηθούν το κάθε άνθρωπο να «αποτυπώσει» τη προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και το μέρος, απ’ όπου μπορεί να προβεί στην απόκτησή τους.

8.Επισήμανση

της συνέπειάς σας

Δημιουργούμε ένα μοναδικό επαγγελματικό λογότυπο, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παντού σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική και σε ψηφιακή μορφή. Έρευνες κατέδειξαν πως η συνεχής εμφάνιση του ίδιου λογότυπου παντού δύναται να αυξήσει μέχρι και 23% τα έσοδά σας.

9.Μονιμοποιεί σταθερή

διαδικτυακή παρουσία 

Η χρήση του επαγγελματικού λογότυπου στην ιστοσελίδα σας ή στα social media δείχνει το πόσο «ξεχωριστοί» είστε.

Βοηθά στο να «χτίσετε» την αφοσίωση προς το κοινό, στο οποίο  απευθύνεστε.

Επιπλέον, η προσθήκη του επαγγελματικού λογότυπου στην υπογραφή του email σας,  βοηθά στη διαφήμισή σας, ενώ δείχνει την αξιοπιστία και την εγκυρότητά σας.

Εν κατακλείδι  

Το λογότυπο μαζί με την εταιρική-επαγγελματική-προσωπική ταυτότητα αποτελούν τα «σήματα κατατεθέντα»  της φιλοσοφίας και της δραστηριότητας της επιχείρησης, του οργανισμού, του ομίλου ή της προσωπικότητάς  σας προς το κοινό.

Ο ποιοτικός σχεδιασμός σας καθιερώνει μ’ ένα σήμα αξιοπιστίας,εμπιστοσύνης και κύρους προς το καταναλωτικό κοινό. Είναι, δε, ο πιο «σταθερός» τρόπος για να διαφημιστείτε και να προβληθείτε παντού (π.χ. στην επαγγελματική κάρτα, στα εμπορικά επιστολόχαρτα, στην εμπορική αλληλογραφία, σε προσκλήσεις ή  αφίσες, σε διάφορες ιστοσελίδες κλπ.).

Programma- Business-Karaskevi-epaggelmatikou-logotipou-dyo

Ο ποιοτικός σχεδιασμός μας, σας καθιερώνει μ’ ένα σήμα αξιοπιστίας,εμπιστοσύνης και κύρους προς το καταναλωτικό κοινό. Είναι, δε, ο πιο «σταθερός» τρόπος για να διαφημιστείτε και να προβληθείτε παντού (π.χ. στην επαγγελματική κάρτα, στα εμπορικά επιστολόχαρτα, στην εμπορική αλληλογραφία, σε προσκλήσεις ή  αφίσες, σε διάφορες ιστοσελίδες κλπ.).

Η ποιοτική υπηρεσία δημιουργίας   

Επαγγελματικού Λογότυπου «Business»  

Η ποιοτική υπηρεσία δημιουργίας επαγγελματικού λογότυπου «Business» της εταιρείας «NMOS-N.Μόσχοβος» σας παρέχει:

🎨Τη δημιουργία λογότυπου και σήματος.

🎨Τη δημιουργία του λογότυπου και του σήματος για προβολή σε διαδικτυακό περιβάλλον (web) ή για εκτύπωση (έντυπο).

🎨Ξεχωριστή γραμματοσειρά.

 🎨Tο σχεδιασμό 3 προτάσεων, ώστε να επιλέξετε τη μια.

🎨Τη δημιουργία σήματος.

🎨Την αποστολή του λογοτύπου σε αρχεία τύπου JPEG ή PNG ή PDF.

Αξία: 68 ευρώ

Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε το επαγγελματικό λογότυπο-σήμα σας και από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, πατώντας εδώ.  

Θα χαρούμε πολύ 

Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε για το πως θα είναι το επαγγελματικό λογότυπο σας και να σας  λύσουμε όλες τις απορίες:

📩Μέσω μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού περιοδικού «Τυπολόγος».

🤳🏼Μέσω κλήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου: 6944-18.17.72.

💻Μέσω  διαδικτυακής συνομιλίας στα Skype, Viber, What’s Up (σ.σ. θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσυνεννόηση).

©Typologos.com 2022