Τέσσερις συλλήψεις για διάφορα αδικήματα στη Θεσσαλονίκη