Φιλόδοξη σειρά εκπαιδευτικών σχεδίων για τις διαστημικές επιστήμες