Μνημόνιο Συνεργασίας Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ  και ΕΑΠ