Δημιουργία Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου χωρίς τη γνώμη εκδοτών-συγγραφέων!