Στις 4-7 Μαΐου 2023 η 19η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης