Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Μ. Νέας Κρήνης – Καλαμαριάς