Διαδικτυακή ημερίδα για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας