Ημερίδα στο ΑΠΘ για υποστήριξη παρεμβάσεων σε κοινότητες Ρομά