7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο στις 1-5 Μαρτίου 2023 στη Βερόνα της Ιταλίας