7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο στις 1-5 Μαρτίου 2023 στη Βερόνα της Ιταλίας

Από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

«Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες

και η Συνεισφορά της Ελλάδας

και του Πολιτισμού της

στη Διαμόρφωσή τους»

7o Evropaiko mathiko sinedrio 2023 -dyo

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα συστατικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ταυτότητας, να αναρωτηθούν για την Ευρωπαϊκή συνείδηση, να μάθουν για τη διαμόρφωση πολιτών με εθνική και ευρωπαϊκή συνείδηση. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα στοιχεία (πολιτικά, ιστορικά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά κ.α.), τα οποία ενισχύουν ή αποδυναμώνουν την ευρωπαϊκή συνείδηση των πολιτών της Ευρώπης

«Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες και η Συνεισφορά της Ελλάδας και του Πολιτισμού της στη Διαμόρφωσή τους», είναι ο τίτλος του 7ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, που συμμετέχουν 110 σχολεία από την Ελλάδα ή την Ιταλία και το οποίο γίνεται από την Τετάρτη 1η Μαρτίου έως και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 στο «Palaexpo Congress Center» της Βερόνας ((Viale del Lavoro, 37135 Verona-VR).

Οι διοργανωτές

Το 7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο συνδιοργανώνεται από:

🔵Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

🔵Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας.

🔵Την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

🔵Την Ευρωπαϊκή Ένωση Καθηγητών (AEDE).

Γίνεται, δε, με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη και του Συλλόγου Φίλων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Ο στόχος των εργασιών

Στόχος των εργασιών του 7ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου είναι η κατανόηση της σημασίας του ελληνικού πολιτισμού στη θεμελίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της επιστήμης, της τέχνης και της δημοκρατικής συνείδησης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις, δρώμενα και εικαστικές συνθέσεις, που θα παρέχουν τη δυνατότητα προς τους μαθητές ή τις μαθήτριες:

🔵Να εκφραστούν δημιουργικά.

🔵Ν’ανταλλάξουν απόψεις.

🔵Ν΄αναπτύξουν το διάλογο.

🔵Να διαμορφώσουν ένα δίκτυο διαρκούς επικοινωνίας-προβληματισμού.

7o Evropaiko mathiko sinedrio 2023 -dyo

«Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες και η Συνεισφορά της Ελλάδας και του Πολιτισμού της στη Διαμόρφωσή τους», είναι ο τίτλος του 7ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, που συμμετέχουν 110  σχολεία από την Ελλάδα ή την Ιταλία και το οποίο γίνεται από την Τετάρτη 1η Μαρτίου έως και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 στο «Palaexpo Congress Center» της Βερόνας ((Viale del Lavoro, 37135 Verona-VR)

Τα θέματα του συνεδρίου

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που αφορούν στα εξής θέματα:

1.Ο κλασσικός πολιτισμός αμάλγαμα της συνάντησης ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού.

2.Η επίδραση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στη ρωμαϊκή εποχή. Επιρροές, ομοιότητες και διαφορές:

✅Στη τέχνη.

✅Στην αρχιτεκτονική.

✅Στη πολεοδομία.

✅Στη ποίηση.

✅Στη πεζογραφία.

✅Στην ιστοριογραφία.

✅Στην οικονομία.

✅Στην επιστήμη και δη στη γεωμετρία, στη μηχανική, στην ιατρική, στη φυσική.

✅Στη φιλοσοφία.

✅Στη ρητορική.

✅Στη νομική.

✅Στη πολιτική σκέψη.

✅Στη τεχνολογία.

3.Η σημασία του εκχριστιανισμού του ρωμαϊκού κράτους στη διαμόρφωση της νεότερου δυτικού πολιτισμού.

4.Η συμβολή της κλασσικής αρχαιότητας (ελληνικής και ρωμαϊκής) στη διαμόρφωση των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

5.Αθήνα-Ρώμη-Ιερουσαλήμ οι ρίζες του νεότερου δυτικού πολιτισμού.

6.Αναγέννηση: Η γέννηση του ανθρώπου της νεοτερικότητας.

7.Η επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα και το κίνημα του Διαφωτισμού ως κινητήριες δυνάμεις της πολιτικής ισχύος και της εξάπλωσης της Ευρώπης.

jpeg-optimizer_7o Evropaiko mathitiko sinedrio 2023 -tria

Στόχος των εργασιών του 7ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου είναι η κατανόηση της σημασίας του ελληνικού πολιτισμού στη θεμελίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της επιστήμης, της τέχνης και της δημοκρατικής συνείδησης.Φωτογραφία από Dominick Vietor από το Pixabay 

Τα συστατικά στοιχεία

της ευρωπαϊκής ταυτότητας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα συστατικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ταυτότητας, να αναρωτηθούν για την Ευρωπαϊκή συνείδηση, να μάθουν για τη διαμόρφωση πολιτών με εθνική και ευρωπαϊκή συνείδηση. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διάφορα στοιχεία (πολιτικά, ιστορικά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά κ.α.), τα οποία ενισχύουν ή αποδυναμώνουν την ευρωπαϊκή συνείδηση των πολιτών της Ευρώπης.

Γνωριμία με τις συνθήκες

που διαμόρφωσαν

την Ενωμένη Ευρώπη

Οι νεαροί και οι νεαρές σύνεδροι θα μάθουν περισσότερα γύρω από τις συνθήκες, που αποτέλεσαν τη βάση της συγκρότησης της Ενωμένης Ευρώπης, μέσα από την εξής θεματολογία:

1.Η Συνθήκη των Παρισίων (1951): Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Η πρωταρχική προσπάθεια για τη δημιουργία του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των κεντροευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο,  Λουξεμβούργο).

2.Οι Συνθήκες της Ρώμης (1957): Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Τα πρώτα βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση με τη διεύρυνση της οικονομική συνεργασίας μεταξύ  των χωρών της κεντρικής Ευρώπης.

3.Η Συνθήκη των Βρυξελών ή και Συνθήκη της συγχώνευσης(1965). Ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων.

4.Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986): Η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων.

5.Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992). Η προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και η θέσπιση στοιχείων πολιτικής ενοποίησης.

6.Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001). Η υπογραφή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

7.Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2007). Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η αποσαφήνιση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών της ΕΕ.

8.Η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας.

Τα θεσμικά όργανα

και οι αξίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιπλέον, οι νεαροί και οι νεαρές σύνεδροι θα «σταθούν» στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, που είναι:

1.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5..Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

6.Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

7.Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

8.Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Τέλος, οι μαθητές -μαθήτριες θα εμβαθύνουν και θα αναλύσουν θέματα, που εφάπτονται στις αξίες και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

©Typologos.com 2023