Δεκτό έγινε το αίτημα της ΓΣΕΕ για συγκοινωνιακή διασύνδεση της  ΒΙΠΕ Σίνδου με τη Θεσσαλονίκη