Μπορεί η υψηλή νοημοσύνη να είναι βάρος και όχι ευλογία;