Άνω των 1.000 επισκεπτών και επισκεπτριών προσήλθαν στην «Ημέρα Γνωριμίας» του Πανεπιστημίου Κύπρου