5 αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα στη Θεσσαλονίκη