Εναρκτήρια συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Μάρκετινγκ