Ανακαλύφθηκε άγαλμα που παραπέμπει στο παιδί του Κριτίου