64% αύξηση των εμπορικών επισκεπτών για την 11η «Artozyma»