22% αυξημένοι οι επισκέπτες της «Athens International Jewellery Show»  από 12 χώρες