Σημαντική είναι η συμβολή της « Athens International Jewellery Show» στη προβολή της χώρας και στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος