«Βαρύ» είναι το κόστος της εκπαίδευσης των παιδιών για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα