Το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ για τα Βραβεία Μακρίδες Πούλιου