Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά έχετε εργαστεί, τίποτα δεν είναι εγγυημένο