Χρ. Ολζιέρσκυ- Γ. Φωτιάδου: «Διδασκαλία = Ανθρωπιά»