Τι μπορεί να «κρύβει» η υπερβολική κατανάλωση φαγητού;