Συμφωνητικό Συνεργασίας OMMΘ και Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ

Προβλέπεται η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου μουσικών οργάνων Η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου μουσικών οργάνων προβλέπεται στο πλαίσιο των όρων  του συμφώνου συνεργασίας που υπεγράφη την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 από...