Προκήρυξη της υποτροφίας  Χαράλαμπου Κιαγχίδη για δωρεάν διαμονή φοιτήτριας

Aπό το Σωματείο του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα Τη προκήρυξη της υποτροφίας κατ’ έτος για φοιτητές και φοιτήτριες υπό την επωνυμία: «Υποτροφία Χαράλαμπου Κιαγχίδη» δημοσιοποίησε το σωματείο του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα και η οποία για...