Προκήρυξη της υποτροφίας  Χαράλαμπου Κιαγχίδη για δωρεάν διαμονή φοιτήτριας