Συνεργάτης Επικοινωνίας ο «Τ» του έργου Teachers for SwanZ!

O «Τυπολόγος» Συνεργάτης Επικοινωνίας του έργου «Teachers for SwanZ»  Μια ευκαιρία για επαγγελματική εκπαίδευση στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Αυστρία!  Συνεργάτης Επικοινωνίας  του έργου για το χορό «Teachers for SwanZ», που συγχρηματοδοτείται από...