Συνεργάτης Επικοινωνίας ο «Τ» του έργου Teachers for SwanZ!