Δύο νέες  προσκτήσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Το αρχείο του Νικολάου Ε. Παναγιωτάτου και η συλλογή του Γεωργίου Ν. Μακκά Δύο νέες προσκτήσεις είχε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), όπως ανακοίνωσε στις 7 Νοεμβρίου 2022 ο αρχειονόμος – βιβλιοθηκονόμος, Γιώργος...