Μνημόνιο συνεργασίας ΣΕΒΕ- Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας-εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη ποικίλων κοινών δράσεων για τη αμφίπλευρη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υπέγραψαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου...