Συνεργασία ΠΟΞ και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας υπέγραψαν οι εκπρόσωποι...