Συμπεράσματα 17ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου Σαμοθράκης

Η δημοσιογραφία αλλάζει και χρειάζεται εξειδίκευση σε βάθος έρευνα και νέα μοντέλα χρηματοδότησης Η δημοσιογραφία αλλάζει και χρειάζεται εξειδίκευση, σε βάθος έρευνα και νέα μοντέλα χρηματοδότησης. Είναι ένα από τα συμπεράσματα του 17ου δημοσιογραφικού...