Διαδικτυακό μάθημα δημοσιογραφίας γκρουπ 2-10 ατόμων

Πετυχαίνει 100% διδακτικό αποτέλεσμα Πλήρη κατάρτιση και επιμόρφωση Από το δημοσιογράφο Νίκο Μόσχοβο Πλήρες διδακτικό αποτέλεσμα (100%), που συνδυάζει  τη πλήρη κατάρτιση  με την επιμόρφωση δίνει το διαδικτυακό μάθημα  δημοσιογραφίας σε γκρουπ 2-10 ατόμων...