Διαδικτυακό μάθημα δημοσιογραφίας γκρουπ 2-10 ατόμων