Η πρώτη επιτυχής παρατήρηση της «σκιάς του Διδύμου»

Φέρει και την υπογραφή του ΑΠΘ Μετά από την επίμονη προσπάθεια πολλών μηνών κατάφεραν οι αστρονόμοι να συλλάβουν τη στιγμιαία σκιά που ρίχνει ο αστεροειδής Δίδυμος, που βρίσκεται δεκάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά εκ της...