Η πρώτη επιτυχής παρατήρηση της «σκιάς του Διδύμου»