Οι δύο νέοι αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού και ο καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης Oι δύο νέοι αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις θέσεις των ακαδημαϊκών υποθέσεων και των διεθνών σχέσεων- οικονομικών και διοίκησης αναδείχθηκαν από τις όγδοες πρυτανικές...