Οι επιπτώσεις στις  αξίες των ακινήτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Συζητήθηκαν στη γενική συνέλευση 2022 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Ενώσεων Εκτιμητών TEGOVA στην Αθήνα  Οι επιπτώσεις στις αξίες των ακινήτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στις αλλαγές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για...